Hvilke rettigheter har jeg og hvordan benytter jeg meg av dem?